dijous, 11 de juny del 2009

“La veritat ofén i és revolucionària”

Us posaré uns exemples:

a/ El cap de departament de l’empresa ZOCO ha de contractar unes mercaderies per la propera campanya , i te dues entitats que li poden oferir el servei, a una d’elles que du 15 anys al mercat ( que nomenarem Mercazoco) està associada la parella i algú que forma part del seu equip directiu, a l’altra que du 5 anys al mercat ( que nomenarem Flaki )no.
Per poder transportar les mercaderies al seu destí totes dues empreses aspirants necessiten una empresa transportista i Mercazoco treballa sempre amb Transzoco, on coincideix també que hi ha familiars directes del directiu de ZOCO, i Flaki treballa amb Diskri , on no hi ha lligams amb el directiu.

Pregunta: Quina serà l’empresa que es contractarà?

b/ Com que ZOCO és una cooperativa i els socis poden demanar explicacions , el directiu si vol seguir sent-ho , ha de justificar les opcions escollides, i és per això que quan els responsables de Flaki , per mitjà d’uns cooperativistes intenta saber com és que no se li adjudiquen contractes , el directiu de ZOCO troba que el més fàcil és intentar que els cooperativistes no puguen esbrinar la veritat.

Resposta del Directiu de ZOCO : Com vosaltres sabeu és fonamental pel be de ZOCO contractar les millors i més econòmiques de les ofertes. Flaki no es pot queixar ja que els darrers anys Transports Diskri ha obtingut més contractes que Transzoco, i no sé de que es pot queixar Flaki.

Pregunta 1 (puntuable) : Les empreses de mercaderies són les mateixes que les de transport ?

Pregunta 2 (pujar nota): Sols en cas afirmatiu. Si una empresa de mercaderies i el transportista amb qui treballa és el mateix, l’altra empresa de mercaderies i el seu transportista són el mateix?

c/ Part dels cooperativistes observen com actuen eixos directius .
Pregunta: Està actuant bé la direcció de ZOCO per als interessos dels cooperativistes ?

(*) És evident que qui intenta desprestigiar algú amb falsedats és que no té arguments per rebatre la veritat , i a més , està definint-se . Açò ho podeu veure i comprovar a qualsevol faceta de la vida personal de cadascú.